Hojdarovi.cz - Česky - Deutsch

LÉKAŘSKÉ VÝKONY

Preventivní vyšetření sluchu pro práci v hluku

Výkony hrazené smluvními zdravotními pojišťovnami

  • Diagnostika a ambulantní léčba všech ušních, nosních a krčních onemocnění u dětí a dospělých
  • Diagnostika a léčba poruch sluchu a rovnováhy
    (tympanometrie – vyšetření tlaku ve středouší a třmínkových reflexů, tónová audiometrie – přesné vyšetření sluchu jednotlivými tóny, slovní audiometrie – vyšetření rozumění mluveného slova, Frenzelovy nystagmické brýle pro vyšetření rovnováhy)
  • Ultrazvukové vyšetření krku na místě

Výkony hrazené pacientem

  • Výpis z dokumentace
  • Vyšetření na řidičský průkaz
  • Vyšetření na zbrojní průkaz
  • Vyšetření pro rizikové sporty