Hojdarovi.cz - Česky - Deutsch

VYSOKÁ ODBORNOST A KVALITNÍ PRAXE

Atestace I. + II. stupně v ORL

Praxe v ČR a zahraničí

 • Souvislá praxe v oboru od r. 1997
 • Soukromá praxe od r. 2005
 • ORL klinika Würzburg, Německo
 • ORL klinika FN Královské Vinohrady, Praha
 • ORL odd. FN Bulovka, Praha

Diplomy, osvědčení a členství v odborných společnostech

 • Členka American Academy of Otolaryngology (asociace ORL lékařů USA)
 • Univerzitní diplom – 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 1997
 • Licence České lékařské komory pro výkon samostatné praxe, pro výkon odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru otorinolaryngologie
 • Osvědčení Ministerstva zdravotnictví ČR o odborné a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru otorinolaryngologie
 • Diplom celoživotního vzdělávání lékařů
 • Členka České lékařské komory
 • Členka České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku JEP

Odborné stáže, kurzy a kongresy

 • Soubor odborných kurzů pro ultrazvuková vyšetření v ORL, Ústřední vojenská nemocnice Střešovice, Praha, 2021
 • Australian Society of Otolaryngology Head and Neck Surgery (ASOHNS) 2018 Annual Scientific Meeting, Perth, Australia
 • American Academy of Otolaryngology-HNSF 2017 Annual Meeting & OTO Experience, Chicago, USA
 • ENT Update Europe 2016 – 1st European Update Congress in Ear, Nose and Throat Specialties, Vídeň, Rakousko, 2016
 • 3rd Congress of European ORL-HNS, EACCME, Praha, 2015
 • 6 měsíční stáž na ORL klinice, Würzburg, Německo, 2001
 • Kurz kofochirugie, Prof. Helms, ORL klinika Würzburg, Německo, 2001
 • II. Neurootologický postgraduální kurz – Praktická neurootologie, Olomouc, 2000
 • International Postgraduate Course on Vertigo, Prof. Kingma, Maastricht University, Holandsko, 1999
 • XII. Mezinárodní kurz funkční endonazální endoskopické chirurgie, Hradec Králové, 1999
 • Opakované stáže – ORL klinika, Prof. Betka, DrSc., FN Motol, Praha a Neurologická klinika, Doc. Jeřábek, CSc., FN Motol, Praha

Publikace

 • Klement V., Hahn A., Hojdarová A., Šejna I.: Cogan's syndrome: a case report, Acta Oto-Laryngologica, 2008
 • Hojdarová A., Jeřábek J., Hahn A.: Kongenitální nystagmus v otoneurologii, Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2005
 • Hojdarová A., Šejna I.: Tanakan v léčbě tinnitu, závratí a nedoslýchavosti, Praktický lékař, 1999

Přednášková činnost

 • Coganův syndrom – kazuistika, Postcongress of 33rd NES Meeting – Contemporary Approach to Neurootological Patient, Praha, 2006
 • Kongenitální nystagmus, kongres s mezinárodní účastí – Současné trendy v léčbě tinnitu, vertiga a nitroušních poruch, Praha, 2004
 • Münchhausenův syndrom v ORL – kazuistika, I. Česko-slovenský otoneurologický den, Brno, 2002, 67. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Ústí nad Labem, 2004
 • Komplexní terapie a rehabilitace v neurootologii, Brno, 2003
 • Cases of congenital nystagmus, 29th NES Congress, Bad Kissingen, Německo, 2002
 • Zkušenosti ze stáže na neurootologickém pracovišti ORL kliniky Würzburg, 2001
 • III. Hradecký den ORL a chirurgie hlavy a krku, Hradec Králové, 2001
 • Závratě – diagnostika a léčba – přednáška pro lékaře ORL odd., Mladá Boleslav, 2000
 • Ginkgo biloba v léčbě tinnitu, závratí a nedoslýchavosti, 61. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, České Budějovice, 1998